ANOSR spune că asumările Partidului Social Democrat (PSD), semnate de preşedintele Liviu Dragnea, prevedeau ca în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 să se regăsească mai multe majorări de burse şi alocaţii.

„Deşi au fost câteva asumări îndeplinite până în momentul de faţă, nu putem vorbi despre o creştere semnificativă a calităţii învăţământului superior, efectele creşterilor bugetare ameliorând doar anumite aspecte urgente şi atingând aproape normalitatea realităţii socio-economice actuale. Asumările financiare sunt cuantificabile, dar prin superficialitatea cu care se tratează încă multe probleme ale sistemului educaţional românesc, ne punem inevitabil întrebarea: este educaţia o prioritate a statului român în momentul de faţă?”, se mai arată în sursa citată.

De asemenea, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România susţine că bursele acordate studenţilor bursieri ai statului român (etnicii români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia ş.a.) nu au beneficiat de o creştere din anul 2008, solicitând adoptarea unor măsuri de majorare.

„Conform legislaţiei în vigoare, nicio bursă oferită studenţilor din România nu poate fi mai mică de 578 lei (RON). Astfel, pentru a elimina orice situaţie discriminatorie, dar şi pentru a creşte gradul de incluziune şi echitate faţă de această categorie de studenţi, ANOSR solicită creşterea cuantumului burselor specifice la valoarea bursei minime propuse de CNFIS, şi anume 578 lei, pentru studenţii care urmează programe de studii de licenţă şi 1.156 lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat”, se mai arată în comunicat.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România mai spune că majorarea anumitor fonduri alocate învăţământului superior a fost departe de atingerea asumărilor făcute. Reprezentanţii studenţilor spun că a existat o creştere a finanţării de bază, care a fost una modestă - de 6.522 lei pentru student.

Totodată, fondul pentru cămine-cantine a beneficiat de o creştere cu aproximativ 20% faţă de anul 2016, dar asumarea a fost de a dubla această sumă, spun reprezentanţii studenţilor.

„În anul 2016, coaliţia de guvernare şi-a asumat dublarea acestui fond, necesităţile din zilele noastre atrag după sine nevoia de recalculare a fondului după o formulă care să reflecte realitatea actuală. Astfel, considerăm ca fiind relevant în vederea actualizării subvenţiei cămine-cantine să se ţină cont de trei factori importanţi: factorul inflaţionist, creşterea economică, precum şi creşterile salariale. Pentru anul 2019, subvenţia acordată per student căminizat ar trebui să fie de minimum 6.029 lei”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii studenţilor solicită actualei coaliţii de guvernare să aplice măsurile necesare pentru a-şi îndeplini toate angajamentele luate la începutul mandatului, precizând că îşi doreşte ca actuala clasă politică să demonstreze că are maturitatea de a-şi asuma educaţia ca fiind o prioritate naţională.