Autoritatea bancară precizează că administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior (acum trei ani) la Moldindconbank, dar nu oferă o explicaţie a continuării acestui regim în condiţiile în care deja de opt luni, instituţia are un nou acţionar majoritar - compania Doverie-Invest SA din Bulgaria, scrie Mold-Street.

La mijloc ar fi procedurile de verificare de către BNM a noilor membri ai Consiliului Băncii, aleşi la finele lunii iunie de acţionari, dar şi alte elemente mai nou apărute.

Cine sunt administratorii termporari

Potrivit BNM, banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Funcția de administrator temporar și președinte la Moldindconbank este exercitată în continuare de Victor Cibotaru, iar Consiliul băncii este condus de Giedrius Steponkus, cetățean al Lituaniei, fost membru al Consiliului de supraveghere și vicepreședinte al Bursei de Valori din Vilnius, membru al grupului Banking Stakeholder Group (European Banking Authority).

Din conducerea băncii mai fac parte şi doi reprezentanţi ai grupului Doverie cu competențe de vicepreședinte al Comitetului de conducere al băncii. E vorba de Penka Kratunova și Nikolay Borissov.

O nouă conducere, cu persoane ce lucrează pentru gigantul rus VTB

În acelaşi timp patru luni în urmă, la finele lunii iunie, după o pauză de trei ani, s-a desfășurat Adunarea Generală a Acționarilor Moldindconbank, în cadrul căreia a fost aleasă și noua componență a Consiliului Băncii, pe un termen de 4 ani, care urmează să-i înlocuiască pe administratorii temporari cu competențe de membru al Consiliului Băncii.