Potrivit Biroului Național de Statistică, în aceeași perioadă, importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 1,030 miliarde de dolari, care echivalează cu o cotă de 24,1% în total importuri.

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-septembrie 2019, comparativ cu perioada similară a anului trecut, relevă creșterea importurilor din Turcia (+17,7%), India (+20,9%), Vietnam (+34,2%), Pakistan (+40,0%), Maroc (+44,1%) etc.

În primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de vehicule rutiere (+9,9%), produse medicinale și farmaceutice (+10,5%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+10,0%). De asemenea, au crescut importurile de legume și fructe (+7,3%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+13,0%), tutun brut și prelucrat (+13,5%) etc.

Totodată au scăzut importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-7,5%), fire, țesături și articole textile și produse conexe (-8,4%), , materiale plastice sub forme primare (-8,8%), semințe și fructe oleaginoase (-11,4%), hrană destinată animalelor (-12,5%) etc.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier – 84,8% din importuri.