Mai exact, este vorba despre 42 de companii amplasate cu sediul în Casa Presei, în Centrul Comercial „Soiuz”, dar și în Clădirea nr. 180 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, care vor achita mai puțin cu aproximativ 400 de lei pe an pentru chiria unui metru pătrat de spațiu.

Dacă până în prezent, prețul mediu anual pentru chiria unui metru pătrat constituia 1217 lei, din luna octombrie mijloacele mass-media vor plăti circa 811 lei.

Taxele la chiria spațiului au fost micșorate după ce Secretarul General al Guvernului, Andrei Spânu, a emis un ordin în acest sens, în data de 9 septembrie curent. Decizia a fost luată în urma recepționării mai multor sesizări din partea presei, cu referire la prețurile exagerate pentru închirierea spațiilor.

Sursele de informare în masă închiriau spații potrivit coeficientului maxim de piață, în valoare de 1,5. Astfel, în baza ordinului emis a fost micșorat cuantumul coeficientului de piață de la 1,5 la 1,0 pentru perfectarea contractelor de locațiune între sursele media și Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.

Respectiv, au fost modificate contractele de locațiune pentru 42 de companii media, care acum vor plăti taxe mai mici la chirie.