Sergiu Litvinenco afirmă că inițiativa legislativă a fost elaborată în baza recomandărilor Comisiei de la Veneția, făcute în avizul asupra proiectului de modificare a Legii cu privire la CSM. Mai exact, este vorba de proiectul de lege pe care Parlamentul l-a adoptat în grabă mai întâi în două lectură, apoi a solicitat opinia Comisei de la Veneția.

„Deși guvernarea a solicitat Comisiei de la Veneția să se expună în regim de urgență asupra proiectului de modificare a Legii CSM, l-a votat înainte de a fi adoptat Avizul Comisiei de la Veneția. După adoptarea avizului Comisiei, legea nu a fost ajustată pentru a corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția. Dacă nu se votează acest proiect atunci avem întrebări cu privire la dorința sinceră a actualei guvernări de a asigura independența CSM și delegarea în componența CSM a unor partide care nu sunt controlate de către partidele politice”, a declarat Sergiu Litvinenco.

În avizul său, Comisia de la Veneția exprimă rezerve în legătură cu soluția conținută în proiectul de lege care prevede că desemnarea membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari se face cu votul majorității depuțaților, intervenind cu opinia de a examina oportunitatea desemnării acestor membri de o majoritate calificată sau de selectarea acestora de către o comisie independentă.

Contrar avizului Comisiei de la Veneția, în textul legii s-a menținut cuprinsul propus inițial, potrivit căruia cei cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului, Comisia respectivă fiind cea care organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiți sau în decurs de 30 de zile de la data apariției vacanței funcției.

Sergiu Litvinenco propune ca în calitate de membri ai comisiei speciale să fie desemnați reprezentanți care au experiență notorie în domeniul dreptului, reprezentanți din activitatea academică, precum și reprezentanți ai societății civile din domeniul dreptului.

Potrivit proiectului, nu poate fi desemnat în calitate de membru al Comisiei speciale persoana care deține mandat de deputat în Parlament, deține funcție de demnitate publică, precum și persoana care este membru al unui partid sau al unei organizații social-politice.

Astfel, conform modificării propuse, în loc de Comisia juridică, numiri și imunități, concursul urmează să-l organizeze și să-l desfășoare o comisie specială constituită din specialiști și experți din domeniul dreptului, inclusiv în domeniul justiției, care nu ar fi afiliați și nu ar avea nicio tangență cu partidele politice.

Precizăm că, președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, aflat în vizită la Chișinău în decembrie 2019, s-a arătat surprins de faptul că proiectul de lege cu privire la CSM a ajuns pe masa deputaților înainte de emiterea avizului Comisiei de la Veneția.