Sporirea capacităților tehnice ale instituției Procuraturii va avea loc grație proiectului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire”.

Cu acest prilej, conducerea Procuraturii Generale, le-a mulțumit reprezentanților Proiectului pentru sprijinul tehnic acordat și și-a exprimat încrederea că acesta va contribui la celeritatea și calitatea procesului de înfăptuire a justiției de către instituția Procuraturii.