Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului.

Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.

Expedierea prin intermediul oficiului poștal presupune, o scrisoare recomandată. Formularul Declarației (Forma CET18) poate fi descărcat la acest link sau poate fi completat în Declarația rapidă.

Dacă dorești să depui Declarația online, este necesar să deții semnătură electronică sau mobilă, care poate fi obținută la unul din operatorii autorizați: IP CTIF, STISC, Orange sau Moldcell.

Declarația se va depune prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de pe portalul Servicii.fisc.md. Serviciul permite completarea automată a tuturor datelor din Declarație precum și modificarea acestora la necesitate.

Precizăm că termenul limită pentru depunerea declarației a fost stabilit pentru data de 29 mai.