Autorul sesizării, deputatul neafiliat Serghei Sârbu, a contestat prevederile articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului care, potrivit lui, încalcă principiul separării puterilor în stat.

Aceste prevederi obligă autoritățile publice și persoanele juridice publice autonome să furnizeze orice date și informații solicitate de către Consiliul Suprem de Securitate. Refuzul prezentării acestor informații atrage răspunderea în condițiile legii.

Curtea a admis parțial sesizarea lui Sârbu și declarat neconstituțional textul, „precum și alte informații” din articolul 12, alineatul (7) din Legea securității statului:

„Autoritățile publice centrale, precum și cele subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, inclusiv cele în care autoritatea administrativă centrală are calitatea de fondator (întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de tipul de proprietate), dar și persoanele juridice publice autonome sînt obligate să furnizeze la solicitare sau din oficiu orice date și informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică, precum și alte informații, în vederea utilizării lor pentru elaborarea deciziilor Consiliului.”

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.