Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează că în contextul anterior al eliberării sale din funcție vor fi achitate toate drepturile salariale ale angajatului, pentru perioada de absență.

Pe data de 19 octombrie între cele două părți au fost încetate raporturile de muncă, iar Anatol Ciubotaru a solicitat prelungirea contractului pentru încă șase luni, lucru refuzat de Ministerul Sănătății, deoarece aprobarea cererii ar fi contrar legii, întrucât Anatol Ciubotaru a împlinit vârsta de 65 de ani.

„Informăm că, dl.Ciubotaru a adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o scrisoare prin care solicită prelungirea contractului de muncă pentru încă 6 luni. În context, menționăm că, aprobarea cererii este contrar legii, deoarece potrivit prevederilor art. 82 lit. i) din Codul Muncii, contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de atingere a vârstei de 65 de ani, de către conducătorul unităţii de stat, inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat”, precizează printr-un comunicat de presă Ministerul Sănătății.

MSMPS menționează că apreciază contribuția lui Anatol Ciubotaru la dezvoltarea serviciului cardio-chirugical din Republica Moldova, cât și activitatea științifico-didactică a acestuia.