Și ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a criticat decizia de azi a Curții Constituționale.

El amintește că proiectul a fost transmis spre avizare Înaltei Curți la 1iulie, curent.

„Notez, proiectul în forma în care a fost prezentat spre avizare Curții, este conform angajamentelor noastre internaționale, fiecare cuvânt fiind agreat cu partenerii țării, acest proiect fiind și angajament al RM conform Memorandumului de înțelegere cu UE (acord internațional aprobat de Guvern și ratificat de Parlament), fiind conform recomandărilor Comisiei de la Veneția” a notat Fadei Nagacevschi pe pagina sa de facebook.

„În același timp, acest proiect vine să execute o serie de restanțe ale țării, indicate în rapoartele GRECO. Despre situația creată, vom informa partenerii de dezvoltare și vom coordona soluții pentru depășirea situației”, a mai spus ministrul Justiției.

„În măsura în care proiectul nu încalcă limitele de revizuire a Constituției, nici un organ, fie chiar si Curte Constituțională, nu poate împiedica legiuitorul constituant sa examineze si sa adopte acest proiect”, a menționat și consilierul premierului Nicolae Eșanu.

Amintim că azi Curtea Constituțională a decis că inițiativa de revizuire a Constituţiei la capitolul ce vizează sistemul judecătoresc nu respectă condițiile de revizuire a Legii Supreme și nu poate fi înaintată spre examinare Parlamentului.

Hotărârea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2020 prin care s-a adoptat proiectul de modificare a Constituției nu era publicată în Monitorul Oficial. Potrivit legislației, hotărârile adoptate de Guvern și nepublicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sunt inexistente, a menționat președinta CC Domnica Manole în cadrul unui briefing.

„De asemenea, Curtea a observat că proiectul de lege pentru modificarea Constituției aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2020 diferă după conținut de proiectul înaintat de Guvern spre avizare Curții Constituționale. În special, s-a constatat că articolul 122 din proiect a fost suplimentat cu două alineate, iar articolul II cu patru alineate, care nu au fost votate de Guvern” a mai spus Domnica Manole.

Curtea a considerat constituțională propunerea de a reglementa la nivel constituțional competența Președintelui Republicii de a se opune numirii unui judecător doar o singură dată. În cazul în care CSM înaintează repetat aceeași persoană, Președintele va trebui să numească judecătorul. Curtea a reținut că CSM are rolul primar în procedurile privind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eliberarea din funcția de judecător și orice abatere de la această regulă contravine articolului 123 alin. (1) din Constituție.

În același timp, Curtea a observat că propunerea de modificare a articolului 116 alin. (2) din Constituție nu stabilește o soluție pentru situația în care Președintele Republicii ar refuza numirea repetată a judecătorului propus de CSM.

Curtea a conchis că inițiativa de revizuire a Constituției referitoare la atribuția Președintelui Republicii de a respinge o singură dată candidatura propusă de CSM corespunde limitelor de revizuire stabilite de articolul 142 din Constituție, în măsura în care Constituția va prevedea un mecanism care ar evita crearea unor blocaje instituționale în procedura de numire a judecătorilor, din partea Președintelui Republicii.

Totodată Curtea a reținut că durata mandatului membrilor non-judecători ai CSM este reglementată în Constituție într-un mod strict. Mandatul poate fi întrerupt doar în cazuri excepționale, expres prevăzute de lege. Guvernul a propus întreruperea mandatului membrilor CSM din rândul profesorilor titulari prin efectul legii. Curtea a considerat că încetarea mandatelor CSM din rândul profesorilor titulari din momentul intrării în vigoare a proiectului de lege contravine dispozițiilor articolului 122 alin. (1) din Constituție.