Conducătorii auto care dețin permisul de conducere de modelele 1995, 2008, 2015 şi 2019, se pot adresa pentru procedurile menționate pe următoarele adrese:

- str. Puşkin, 47, nr. 3 str. Mihail Sadoveanu, 17 şi nr. 4 bd. Decebal, 6

- str. Calea Ieşilor, 14, nr. 11 str. Socoleni, 1, indiferent de subdiviziunea care a eliberat inițial documentul respectiv.

Comanda preschimbării permisului de conducere de model 1995 poate fi efectuată și în baza cererii electronice prin intermediul portalului serviciilor electronice www.e-services.md.

De acest serviciu pot beneficia doar persoanele documentate cu acte de identitate eliberate de autoritățile Republicii Moldova, titulari ai permiselor de conducere care sunt în evidența Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”.