Ultimele ştiri despre: indemnizaţii

Din 1 iulie va fi modificat modul de calculare indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Din1iulie2019,vorfiaplicatenoiproceduridecalculareșiplatăaindemnizațiilorpentruincapacitatetemporarădemuncă.Conformnoilorreglementări,angajatorulvastabili,calculașiachita,dinmijloacelefinanciareproprii,indemnizațiapentruincapacitatetemporarădemuncăcauzatădeboliobișnuitesaudeaccidentenelegatedemuncăpentruprimelecincizilecalendaristicedeincapacitatetemporarădemuncă.
Top Jurnal.md în timp real