Criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, fiind determinate de acţiunile domniei sale în funcţiile publice deţinute în stat. Acordarea garanţiei de stat, în şedinţă secretă de Guvern, garanţie transformată ulterior în datorie publică; decizia de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău, declarată inoportună atât de comisia specială de anchetă creată de Guvern, cât şi de una similară din Parlament; afirmaţia domnului Leancă precum că ar fi avut agrementul FMI şi al Băncii Mondiale pentru acordarea garanţiei de stat, dezminţită de cele două instituţii internaţionale, nu reprezintă evenimente inventate de jurnalişti, ci realităţi care pot fi probate.

Un politician trebuie să îşi asume răspunderea şi criticile aduse de presă şi societate pentru acţiunile pe care le-a întreprins, mai ales când este vorba de înalta funcţie în stat de primministru.

Ţinând cont de faptul că domnul Iurie Leancă deţine în prezent funcţia de prim-viceprim-ministru în Guvern, considerăm apelul public al formaţiunii drept o încercare de intimidare a jurnaliştilor care îşi permit să scrie critic despre acţiunile Executivului. Amintim în context că, potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertă - ţilor fundamentale, libertatea de exprimare este libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice, iar potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalis - tice. Intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică sunt sancţionate de Codul penal (art. 180 prim).

Îndemnăm reprezentanţii Partidului Popular European din Moldova să respecte prevede - rile Convenţiei Europene, semnată de Republica Moldova încă în 1995, şi normele democratice şi europene asumate oficial de partid şi de Guvernul de la Chişinău.

Semnatari: Director general TV8 – Veaceslav Pîslari
Director general Jurnal TV – Val Butnaru
Director UNIMEDIA – Cristian Jardan