Cheltuielile necesare pentru executarea, edificarea busturilor, dar şi amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donaţii şi sponsorizări.

De asemenea, Executivul a acceptat propunerea de instalare a plăcii comemorative în memoria lui Constantin Constantinov şi Ecaterina Kazimirova, iluştri actori de teatru şi cinema, artişti ai poporului, fondatorii Teatrului muzical-dramatic „A. S. Puşkin” (în prezent - Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”).

Placa comemorativă urmează a fi amplasată pe faţada clădirii în care au locuit artiştii, din strada Alexei Şciusev, nr. 71, mun. Chişinău. Resursele financiare necesare vor fi asigurate de către familia Constantinov, precum şi din contul donaţiilor.