Astfel, pentru solicitarea vizei de scurtă şedere, cetăţenii altor state, persoanele fizice cu domiciliu permanent/ temporar în Republica Moldova sau persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute în Regulament în format digital, acestea fiind stocate şi gestionate de autoritatea competentă pentru străini.

În urma examinării, invitaţia electronică sau refuzul eliberării actului va fi expediat solicitantului la poşta electronică indicată, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea.
 
În prezent, cetăţenii a 85 de state au nevoie să obţină invitaţii în vederea perfectării vizei de intrare în Republica Moldova.