Sfântul Gheorghe este considerat apărătorul armatei şi al militarilor. Mucenicul era unicul şi iubitul fiu al unei văduvei, crescut cu multă dragoste şi credinţă. Tânărul şi-a manifestat dorinţa de a deveni militar şi s-a înrolat în armată, iar în lupte era mereu primul şi avea o inimă de leu. Astfel, acesta a devenit general.

Sfântul Gheorghe îşi mărturiseşte credinţa faţă de Hristos, motiv pentru care este întemniţat şi supus la diverse chinuri. Sfântul Gheorghe s-a apropiat cu suliţa lui de izvor, iar fiara înfuriată a încercat să-l înghită. Atunci mucenicul a aruncat cu credinţă o cruce de lemn în gura deschisă a şarpelui. De aceea, Sfântul Gheorghe în icoane este zugrăvit drept un călăreţ cu suliţa în mână, care are în vârf crucea şi care răpune fiara.

Tradiţia populară spune că în această zi se culeg flori şi se împletesc coroniţe. Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai cinstiţi sfinţi, multe biserici poartă hramul în cinstea mucenicului.