Potrivit studiului, Republica Moldova a intrat nepregătită în pandemia de COVID-19. La începutul acestui an, țara noastră se afla pe poziția 86 din 141 de state ale lumii la capitolul competitivitate; pe locul 87 din 180 de țări conform Indicelui libertății economice și pe locul 120 din 180 de țări, conform Indicelui de percepție a corupției. Astfel, problemele de ordin economic și social cauzate de criza pandemică nu au făcut altceva decât să accentueze vulnerabilitățile Republicii Moldova în raport cu principalii indici de determinare a stării țării.

„Nicio țară nu a fost scutită de impactul negativ al pandemiei de Covid-19, dar există țări care au fost mult mai vulnerabil”, a declarat Juliane Schulte, reprezentanta Friedrich-Ebert-Stiftung în România și Republica Moldova.

Autorii raportului au constatat că în ultimul an, țara noastră și-a înrăutățit poziția la nivel mondial în comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est și a stagnat în raport cu statele vecine România și Ucraina. Concluzia a fost făcută după analiza scorurilor țării în funcție de următorii indici internaționali de evaluare a stării unei țări: PIB pe capita, Indicele Global al Competitivității, Indicele Dezvoltării Umane și Indicele Percepției corupției.

„Republica Moldova a intrat în pandemia de Covid-19 slăbită și vulnerabilă, având în vedere că exporturile au început să scadă încă în noiembrie 2019, deficitul bugetar prognozat era de 3%, economia avea un nivel scăzut de competitivitate și de libertate economică, iar corupția era înaltă. Firmele și companiile aveau rezerve financiare insuficiente și acces limitat la credite, nivelul de digitalizare era scăzut, iar furnizorii și piețele erau slab diversificate. Gestionarea ineficientă a pandemiei de către autorități a agravat și mai mult situația, deficitul bugetar prognozat putând să ajungă la 8-10 la sură, mărind astfel decalajul de dezvoltare față de alte țări din regiune și slăbind și mai mult încrederea populației în stat”, a declarat Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup.

O altă constatare a Raportului de Stare a Țării este că în ultimul an s-a acutizat și criza cronică de neîncredere între populație și guvernare, iar acest lucru a dus la sporirea gradului de ignoranță a oamenilor față de măsurile de atenuare și gestionare a pandemiei. În același timp, Guvernul nu a reușit să elaboreze un program complex anticriză pentru populație și mediul de afaceri.