Potrivit CNAS, pentru a primi indemnizaţia prin intermediul cardului salarial, beneficiarul se adresează către angajator cu o cerere. În cazul în care beneficiarul deţine card social, indemnizaţia se va transfera la cardul social.

Dacă beneficiarul indemnizaţiei nu deţine card salarial sau social, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se va achita prin intermediul oricărui oficiu poştal.

„Indemnizaţia pentru primele 5 zile de concediu medical în cazul bolilor obişnuite sau de accidente nelegate de muncă se calculează şi se achitată de către angajator, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic”, se arată într-un comunicat emis de CNAS.

Totodată, începând cu a şasea zi de incapacitate temporară de muncă, stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de Casa Naţională de Asigurări Sociale din contul bugetului asigurărilor sociale de stat.