Într-un aviz comun adoptat în cadrul sesiunii sale plenare, Comisia de la Veneția și Direcția pentru Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei (DGI) își reiterează evaluarea pozitivă anterioară a proiectelor de modificări ale Constituției Republicii Moldova, care ar putea îmbunătăți independența, responsabilitatea și eficiența sistemului judiciar.

Comisia de la Veneția salută faptul că modificările indică numărul exact al membrilor CSM la nivel constituțional. CSM va fi format din 12 membri, jumătate din care vor fi judecători aleși de colegii lor de la toate nivelurile instanțelor, ceea ce este în conformitate cu standardele internaționale. Totodată, salută faptul că proiectele de dispoziții revizuite prevăd necesitatea unei majorități calificate a parlamentarilor (trei cincimi) pentru alegerea membrilor laici.

Totodată, avizul recomandă să se indice în Constituție că legea organică va prevedea un mecanism anti-impas în cazul în care Parlamentul nu va atinge o majoritate calificată de trei cincimi. Acesta subliniază faptul că actualul proiect de dispoziție pentru o majoritate redusă după o perioadă de reflecție de cincisprezece zile ar putea să nu fie suficient pentru a stimula succesul primei runde de vot și, prin urmare, ar trebui să fie examinat cu atenție.

Comisia de la Veneția mai recomandă înlocuirea dispoziției care prevede că membrii CSM nu pot fi revocați printr-o dispoziție mai clară care permite revocarea lor doar pe motiv de sancțiuni disciplinare grave sau condamnări penale finale sau de imposibilitate obiectivă de a-și exercita funcțiile prevăzute în legea organică.

De asemenea, componența laică a CSM ar trebui să fie reînnoită la intrarea în vigoare a modificărilor constituționale, conform noilor reguli care necesită o majoritate calificată de 3/5 în Parlament pentru alegerea lor. „Comisia și Direcția nu au niciun motiv să se îndoiască de calificările profesionale ale membrilor laici desemnați în martie 2020. Astfel, aceștia ar putea avea posibilitatea de a solicita din nou, iar acest lucru ar trebui indicat în dispoziția tranzitorie”, se spune în aviz.

Ministrul Justiției de la Chișinău a solicitat acest aviz la 5 iunie, în urma revizuirii proiectelor de modificări anterioare ca urmare a consultărilor cu membrii CSM, reprezentanți ai partidelor politice și ai organizațiilor societății civile; și înainte de adoptarea finală a proiectului.

Proiectele de modificări vor fi înaintate Curții Constituționale pentru aviz până la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, iar Parlamentului - în iulie. În acest caz, amendamentele ar putea fi adoptate după trei lecturi de către Parlament lui 2021.