Utilizarea forței poate avea loc în condiții de legalitate, proporționalitate și necesitate, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, accentuează Mihail Cotorobai.

Totodată, Avocatul Poporului își exprimă speranța că autoritățile vor identifica soluții de dialog constructiv și non-penal cu grupul de veterani care și-au revendicat anumite drepturi în cadrul acțiunii de protest.

„Libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire şi de asociere constituie drepturi fundamentale ale omului, consfințite de Constituția țârii şi tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, asigurarea respectării, garantării acestor drepturi fiind o obligație a statului. Participarea persoanelor la viața socială prin diferite acțiuni, inclusiv de protest, accesul la diverse informații de importantă pentru publicul larg constituie nu doar drepturi garantate, dar şi o stare de normalitate într-o societatea democratică”, reiterează Mihail Cotorobai.

În același timp, Ombudsmanul accentuează că în exercitarea dreptului la întruniri, persoanele trebuie să respecte ordinea publică și să nu admită violențe și alte acțiuni de natură să afecteze pacea și securitatea în societate.

Amintim că polițiștii au folosit ieri electroșoc și spray lacrimogen împotriva veteranilor care au protestat în fața Parlamentului, iar unii din ei au fost luați pe sus și urcați în dubițe.