Autoritățile de la Chișinău au subliniat că eliberarea de către Agenția Servicii Publice a documentelor de stare civilă la cererea locuitorilor din regiunea transnistreană a fost și rămâne un proces continuu, realizat în vederea asigurării drepturilor și libertăților acestor cetățeni și documentării acestora cu acte de model național.

În cadrul discuției a fost abordată necesitatea identificării unui mecanism de confirmare a informațiilor despre faptele de naștere și deces produse în regiunea transnistreană întru operarea cu date veridice în procesul de documentare a locuitorilor din regiune și efectuarea actualizărilor necesare în Registrul de stat al populației.

Partea moldovenească a precizat că, în acest proces, este esențială respectarea rigorilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Serviciul de presă al Biroului politici pentru reintegrare informează că schimbul de opinii pe marginea acestor și altor subiecte de actualitate va continua la următoarea ședință, data urmând a fi stabilită în regim de lucru.

Ședința a fost organizată cu suportul Misiunii OSCE în Moldova și cu participarea reprezentanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”.