Potrivit unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale, pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestaliilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

Pensia se va calcula din data obținerii dreptului, dacă cererea și actele necesare sunt depuse în anumiți termeni de la data încetării stării de urgență, și care sunt prevăzuți de lege: la pensia pentru limită de vârstă – în termen de 30 zile; la pensia de dizabilitate – în termen de 60 de zile; la pensia de urmaș – în termen de 90 de zile.

Respectiv, în funcție de categoria de pensie, pentru solicitanții care obțin dreptul la pensie în perioada stării de urgență, termenii indicați de depunere a cererii vor fi calculați de la data incetării stării de urgență.

De exemplu: solicitantul a împlinit vârsta de pensionare la data de 20 martie 2020. În cazul depunerii cererii și a actelor necesare la CTAS în termen de 30 de zile de la data încetarii stării de urgență (în situația actuală, de la data de 16 mai 2020) pensia pentru limita de vârstă se va acorda din data îndeplinirii condițiilor de pensionare – de la 20 martie 2020. Insă, conform cadrului legal, la depunerea cererii după expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, pensia se va acorda de la data depunerii cererii și actelor necesare.

În cazul în care dreptul la pensie sau altă prestație socială a survenit până la decretarea stării de urgență, iar solicitantul nu a depus cererea pentru realizarea acestui drept, din oricare motive, pe perioada stării de urgență, calcularea termenului se suspendă și termenul rămas de depunere a cererii va continua să se calculeze de la data încetării stării de urgență.

Aceeași abordare se va aplica la termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale stabilite de casele teritoriale de asigurări sociale.