Planul de acțiuni în acest sens a fost discutat astăzi, într-o ședință de lucru la Guvern.

Foaia de parcurs se axează inclusiv pe recomandările misiunii consultative de evaluare a sectorului avicol din partea UE, care a vizitat țara noastră în anul 2014.

Principalele măsuri de realizat vizează dotarea și acreditarea laboratorului, crearea unui centru național de procesare a deșeurilor din industria cărnii, continuarea armonizării cadrului legislativ național cu cel european și sporirea capacităților instituțiilor naționale de profil.

În prezent, dintre produsele de origine animalieră, Republica Moldova exportă pe piața comunitară miere de albini – circa 3700 de tone în 2017 și caviar, într-un volum mult mai modest.