Într-un comunicat de presă al Consiliului se menționează că investigația a fost declanșată la plângerea „MGH Ground Handling” SRL, companie care prestează servicii de handling la sol în Aeroportul Internațional Chișinău. De menționat că în aeroport activează doar două întreprinderi ce prestează servicii în acest domeniu: „MGH Ground Handling” SRL și „Aeroport Handling SRL.

Comportamentul reclamat în plângere vizează acțiunile „Avia Invest” privind înaintarea neîntemeiată a acordurilor adiționale de prelungire a contractelor de locațiune pe un termen nerezonabil de 30 de zile.

În cadrul acestei investigații, s-a constatat că „Avia Invest” și „Aeroport Handling ” fac parte din același grup de întreprinderi potrivit dependenței structurale și economice. Comportamentul „Avia Invest”, constatat de Consiliul Concurenței ca fiind abuziv, s-a manifestat prin impunerea inechitabilă şi nejustificată a termenului de valabilitate a contractului de locațiune întreprinderii „MGH Ground Handling”.

Consiliul Concurenței a constatat că Aeroport Handling”, datorită legăturii cu „Avia Invest”, are acces de lungă durată (49 de ani) la infrastructura centralizată pentru prestarea serviciilor de handling la sol, potrivit contractului de concesiune.  

Consiliul Concurenței a mai constatat o practică abuzivă implementată de „Avia Invest” în raport cu „MGH Ground Handling” – aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol. Totodată, „Avia Invest” a aplicat tarife inegale pentru prestarea serviciilor de locațiune: „MGH Ground Handling” achitând lunar un tarif pentru un metru pătrat mai mare cu 60% decât „Aeroport Handling”, transmite IPN.