Lansarea instrumentului de analiză a rețelelor de tranzacții (Transaction Network Analysis-TNA) are loc în urma unor anchete recente din presă care au scos din nou în evidență costurile uriașe ale fraudei în domeniul TVA pentru finanțele publice, precum și faptul că bandele infracționale se îmbogățesc pe seama contribuabililor onești. Lansarea instrumentului face parte din eforturile susținute ale Comisiei de a institui un sistem de TVA modern și invulnerabil la fraude.

„Frauda în domeniul TVA este una dintre marile probleme cu care se confruntă în prezent finanțele noastre publice, iar eradicarea sa ar trebui să fie o prioritate pentru guvernele din UE. Acest nou instrument va mări viteza cu care autoritățile pot descoperi activitățile suspecte și acționa în consecință. Progresele înregistrate nu înseamnă însă că este mai puțin necesar să se realizeze o reformă mai profundă și mai radicală a sistemului de TVA al UE, astfel încât să se asigure că acesta poate face față volumului mare de schimburi comerciale care au loc la nivel transfrontalier în spațiul UE”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Dat fiind faptul că frauda în domeniul TVA se poate produce extrem de rapid, este cu atât mai important ca statele membre să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa cât mai prompt și mai eficient posibil. Instrumentul TNA, pe care statele membre îl utilizează începând de astăzi, va permite accesul rapid și ușor al autorităților fiscale la informații privind tranzacțiile transfrontaliere, permițând astfel intervenția rapidă în cazul în care se depistează o posibilă fraudă în materie de TVA.

Instrumentul TNA, dezvoltat printr-o colaborare strânsă între statele membre și Comisie, va permite o cooperare mult mai apropiată și între experții rețelei UE din domeniul antifraudă („Eurofisc”) în ceea ce privește analizarea în comun a informațiilor, astfel încât fraudele de tip „carusel” privind TVA să poată fi detectate și interceptate cât mai rapid și mai eficient posibil. TNA va stimula cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile fiscale naționale, permițându-le funcționarilor Eurofisc să verifice informațiile în raport cu cazierele judiciare, bazele de date și informațiile deținute de Europol și OLAF, agenția antifraudă a UE, și să coordoneze anchete transfrontaliere.

În cadrul unei reuniuni a executivului comunitar, funcționarii antifraudă din statele membre care participă la TNA au convenit asupra modului în care va funcționa acest instrument și asupra modului în care vor fi utilizate în viitor informațiile colectate.

Context

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. El reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru statele membre ale UE, generând peste 1 000 de miliarde EUR în 2015, adică echivalentul a 7 % din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Fiind un impozit pe consum, aceasta reprezintă una dintre formele de impozitare cele mai favorabile creșterii.

Comisia a insistat, în mod constant, asupra reformei sistemului de TVA, pentru ca acesta să devină mai rezistent la fraude. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește noile norme convenite cu privire la TVA pentru vânzările online și o serie de norme mai eficiente pentru schimbul de informații și cooperarea dintre statele membre. Cu toate acestea, progresele sunt lente în ceea ce privește propunerile Comisiei de a institui cu titlu definitiv în UE un spațiu al TVA favorabil întreprinderilor și mai puțin vulnerabil la fraude.