Scopul modificărilor propuse este de a spori accesul categoriilor de persoane menționate la tratament de reabilitare, în vederea reducerii sechelelor pulmonare, în urma infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19), ceea ce va avea un impact major pentru sănătatea publică și va contribui la îmbunătățirea calității vieții acestora.

Dreptul la serviciile de reabilitare/recuperare va fi acordat categoriilor nominalizate în primele 9 luni după boală, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet.

Menționăm că implementarea modificărilor operate nu va necesita alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat.