Conform raportului Promo-LEX privind finanțarea partidelor politice, în perioada de monitorizare au fost identificate trei fundații prin intermediul cărora PSRM, PN și PPȘ beneficiază indirect de publicitate politică: Fundația de Binefacere „Din Suflet”, asociată PSRM, Fundația „Renato Usatâi”, asociată PN, Fundația „Miron Șor”, asociată PPȘ. În perioada de referință, cheltuielile estimate pentru activitatea acestora sunt de cel puțin 1.568.678 de lei. Niciun partid menționat mai sus nu a raportat costuri aferente activității de promovare obținute din activitățile de caritate ale fundațiilor.

PSRM și PPȘ - lideri la capitolul cheltuieli pentru evenimente publice

Conform aceluiași raport, în perioada monitorizării Partidul Politic Șor a organizat cele mai multe evenimente publice în valoare de 331.094 de lei, fiind lider la acest capitol.

PPȘ a organizat/a participat la cel puțin 41 de acțiuni de protest și flashmoburi, 7 activități de caritate, 6 marșuri umane/automobilistice, 9 concerte și serbări cu focuri de artificii (5), 5 activități din ușă în ușă, 4 acțiuni de salubrizare, 3 serbări, 5 inaugurări, 2 mese festive. Pentru PPȘ au evoluat Doredos (2), Elvis Band, Sun Stroke Project, Dj Slav & MC Space. Pe lângă artiștii de estradă, au fost implicați și 12 animatori, 5 moderatori.

Cheltuielile estimate pentruconcerte/proteste/marșuri/inaugurări și mese festive constituie cel puțin 184 094 de lei, dintre care pentru scenă, artificii și mese festive, cel puțin 178 969 de lei.

Pentru acțiunile de protest, marșuri și flashmob-uri au fost estimate cheltuieli de cel puțin 47 000 de lei.

PSRM a organizat/a participat la cel puțin 83 de întruniri politice, activități statutare, activități din ușă în ușă (14), conferințe de presă (11), marșuri umane (10), activități de caritate (8), activități statutare (5), salubrizări (4), marșuri auto (3), competiții sportive (3), concerte (2), mese festive (2), proteste (2), inaugurări (2). Cuantumul total estimat pentru organizarea de întruniri și manifestări publice de către PSRM, în semestrul I 2020, este de 245. 123 de lei.

PDM a organizat/a participat la cel puțin 28 de activități statutare, 15 întruniri politice, inaugurări (3), activități din ușă în ușă (7), concerte (2), mese festive (2) etc. Cheltuielile estimate constituie cel puțin 49. 000 de lei.

PAS a organizat/a participat la cel puțin 30 de întruniri politice, 24 de activități statutare, 12 activități din ușă în ușă, conferințe de presă (13), acțiuni de protest (2), flashmoburi (5), marșuri 48 umane (4), competiții sportive (1). Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 74. 560 de lei.

MIȘCAREA UNIREA a organizat/a participat la cel puțin 9 activități statutare, 8 conferințe de presă, 7 proteste/marșuri, 3 flashmoburi. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 86. 280 de lei.

PPPDA a organizat/a participat la cel puțin 19 întruniri politice, 19 conferințe de presă, 17 activități statutare, flashmoburi (3), activități din ușă în ușă (2) etc. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 102.000 de lei.

Grupul PRO MOLDOVA a organizat/a participat la cel puțin 11 întruniri politice în cadrul cărora a oferit donații materiale și financiare, 5 activități din ușă în ușă, 3 conferințe de presă, 2 activități de caritate, 2 activități statutare etc. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 48. 017 lei.

Din momentul înregistrării în calitate de partid (22.06.2020), acesta a organizat un eveniment de inaugurare a partidului, o conferință de presă, cinci întruniri politice, două activități statutare. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 29. 410 lei.

PUN a organizat/a participat la cel puțin 8 întruniri politice, 6 marșuri umane, 5 activități statutare, 5 donații materiale, 4 flashmoburi, o acțiune de protest, o inaugurare a organizației teritoriale (OT) Fălești. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 37. 817 lei.

PN a organizat/a participat la cel puțin 19 activități de caritate, marșuri umane (4), concerte (2), conferințe de presă (2), proteste (2), activități de partid (2), inaugurări (1). Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 153. 017 lei.

PL a organizat/a participat, sub egida MPU, la cel puțin două activități statutare, două proteste și trei conferințe de presă. Pentru activitățile enumerate au fost estimate cheltuieli de cel puțin 17.444 de lei.

Trei partide vor primi cele mai mari alocații de la bugetul de stat

În anul 2020, 30 de formațiuni politice sunt beneficiare ale alocațiilor de la bugetul de stat. De cele mai mari alocații beneficiază PSRM – 12 291 633 de lei, PDM – 7 346 704 lei și PAS – 6 653 974 de lei. Remarcăm faptul că alocațiile de la bugetul de stat au fost repartizate inclusiv conform numărului de femei și tineri aleși în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, se arată în raport.