Într-un comunicat publicat acum câteva minute, șeful CA anunță că anulează decizia din 24 martie, conform căreia toate instituțiile media trebuiau să urmeze cu strictețe șase regulii în relatarea știriilor despre COVID-19.

Totodată, textul respectivei dispoziții va fi supus dezbaterilor în cadrul proximei ședințe publice a Consiliului Audiovizualului. Membrii Consiliului Audiovizualului vor lua în considerație toate opiniile, viziunile, criticile și temerile exprimate în aceste zile, se anunță în comunicat.

Concomitent, vin cu următoarele precizări:

1. Am emis la 24 martie 2020 Dispoziția nr. 02 luând în considerație faptul că traversăm o perioadă critică, extrem de gravă din toate punctele de vedere, dictată de expansiunea pandemică a noului Coronavirus (COVID-19), ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul acționării în regim de putere publică și în vederea realizării interesului public al Consiliul Audiovizualului (CA), în calitatea sa de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale.

2. Dispoziția nr. 02 din 24 martie 2020 nu a fost semnată de mine abuziv și unilateral, ci cu consultarea tuturor membrilor Consiliului Audiovizualului, unii dintre ei venind cu sugestii și precizări. În final, în unanimitate, toți membrii Consiliului Audiovizualului au agreat textul acestei dispoziții.

3. În condițiile pericolului pandemiei COVID-19, nu a fost posibilă convocarea fizică în cadrul unei ședințe publice a membrilor Consiliului Audiovizualului din considerentul evitării riscului deplasării la serviciu a membrilor și colaboratorilor CA.

4. Luând în considerație recomandările mai multor ONG-uri de media, voi supune dezbaterii textul Dispoziției nr. 02 din 24 martie 2020 (deja abrogate) în cadrul proximei ședințe a CA, ședință pe care o voi convoca în regim de urgență.

5. Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale (art. 79 alin. (4) lit. b)), președintele Consiliului Audiovizualului semnează deciziile și alte acte emise de către Consiliul Audiovizualului. Deci și alte acte, în cazul nostru fiind vorba despre o dispoziție, mai ales că am avut agrementul tuturor membrilor Consiliului Audiovizualului.

Regret enorm că lucrurile au luat o asemenea turnură, mai cu seamă în perioada stării de urgență, când trebuie cu toții, îndeosebi media audiovizuală din Republica Moldova, să gestionăm mediatic cu multă prudență deontologică și angajament civic efectele devastatoare generate de pandemia COVID-19. Să nu alimentăm prin intermediul surselor audiovizuale panica în societate, prin exprimarea de opinii insuficient argumentate și deseori părelnice. În vremuri de restriște trebuie să fim disciplinați și să avem un comportament profesional ireproșabil. Să învățăm lecția prin unitate și doar atunci vom depăși această tragedie.