Este vorba de cauzele Antonov și alții v. Republica Moldova și Rusia, Panteleiciuc v. Republica Moldova și Rusia, precum și Besleaga v. Republica Moldova și Rusia.

Aceste cauze au fost reprezentate în fața Înaltei Curți de la Strasbourg de avocații Asociației Promo-LEX și se referă la violarea dreptului la proprietate, încălcarea dreptului la un proces echitabil, precum și detenția reclamanților în condiții inumane.

În total, Federația Rusă a fost obligată să achite suma de 80.550 de euro în urma celor trei decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Până la momentul de față, începând cu 2004 au fost pronunțate 25 hotărâri de CtEDO pe cauzele transnistrene, cu privire la 39 de cauze. Numărul reclamanților ajunge la 1873, dintre care 3 persoane juridice.

Suma prejudiciilor care a fost dispusă de CtEDO se ridică la 5.206.659 de euro, dintre care Federația Rusă urmează să achite 4.997.359 de euro, iar Republica Moldova suma de 209.300 de euro.

Din sumele dispuse pentru achitare, Federația Rusă a achitat numai 769.320 de euro, iar Republica Moldova 205.300 de euro.