„În virtutea competențelor Guvernului, acesta este în drept să determine statutul Agenției Proprietății Publice, prin act normativ subsidiar, în corespundere cu principiile și normele Legii privind administrația publică centrală de specialitate”, argumentează autorii proiectului de lege.

Schimbarea se operează inclusiv reieșind din competențele și responsabilitățile voluminoase pe care le deține în prezent această instituție.

Modificarea respectivă a fost aprobată, astăzi, de Comisia economie, buget și finanțe, pentru ambele lecturi, urmând să fie dezbătută în plenul Parlamentului.