La moment se conturează următoarele priorități în domeniului turismului: îmbunătățirea accesului la obiectivele turistice prin amenajarea destinațiilor și a infrastructurii turistice, renovarea obiectivelor de patrimoniu cultural, sporirea accesului la informația despre ofertele și potențialul turistic din Republica Moldova, facilitarea accesului la inițierea și desfășurarea afacerilor în domeniu, inclusiv prin programe de asistență financiară, sporirea colaborării internaționale, dar și modificări în cadrul normativ, anunță Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Directorul Proiectului de competitivitate al USAID, Doina Nistor a reconfirmat susținerea USAID pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova și disponibilitatea de a ajuta la elaborarea noii Strategii a turismului pentru următorii 10 ani.

„Industria turismului este probabil cea mai complexă industrii din lume, pentru că funcționează numai atunci când toți actorii contribuie la dezvoltarea acesteia. În Republica Moldova, această industrie a luat avânt în ultimii ani, iar acum este momentul de a amplifica aceste succese și rezultate, și mă bucur că se vor materializa într-un nou program strategic de dezvoltare. USAID dorește ca noua Strategie să fie concretă, pragmatică și fezabilă pentru Republica Moldova”, a menționat Doina Nistor.

Din cadrul grupului de lucru privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2020 – 2030 fac parte peste 45 de instituții.

La moment, direcțiile prioritare ale dezvoltării turismului în Republica Moldova sunt reflectate în Strategia „Turism 2020”, aprobată în 2014.