Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1,7 miliarde dolari SUA (cu 2,5% mai puțin, față de ianuarie-noiembrie 2018), deținând o cotă de 65,7% în total exporturi (69,4% - în ianuarie-noiembrie 2018).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,8% (în ianuarie-noiembrie 2018 – 15,5%), ce corespunde unei valori de 404,4 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 4,7%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2018.

Cele mai multe produse din Republica Moldova ajung în România. Urmează Italia, Rusia, Germania, Turcia, Polonia, precum și alte state.

exporturi ianuarie-noiembrie 2019exporturi ianuarie-noiembrie 2019

Republica Moldova exportă mașini și echipamente pentru transport (o pondere de 23,6%), produse alimentare și animale vii (22,6%), articole manufacturate diverse (21%), materiale brute necomestibile (10%), băuturi și tutun (7,8%), etc.

mărfuri exportatemărfuri exportate