„(...) Curtea a indicat în paranteză interpretarea termenului de 3 luni ca fiind 90 de zile. O astfel de interpretare reprezintă în esență o modificare a normei constituționale, într-o procedură neadmisă de lege. Or, CC nu este autoritatea competentă de a interveni în textul normei constituționale în scopul modificării acesteia, în speță prin indicarea altor termeni în care Parlamentul poate fi dizolvat, decât cel indicat cu o suficientă claritate de către legislatorul constituant. Termenul de 3 luni, la expirarea căruia Constituția admite posibilitatea dizolvării Parlamentului, nu poate fi restrâns la 90 de zile, în frauda funcționalității, organului suprem reprezentativ în stat”, explică foștii judecători.

„Curtea, de fapt, a modificat textul normei constituționale prin intermediul unui exercițiu de interpretare într-o procedură de inadmisibilitate a sesizării a unui termen prevăzut de Constituție printr-un act procedural - decizie de inadmisibilitate. Convertirea de către Curtea Constituțională a discreției Președintelui de dizolvare a Parlamentului „poate” în imperativa „obligație”, neexecutarea căreia se sancționează cu suspendarea exercitării funcției de Președinte, reprezintă o modificare esențială a statutului funcției de șef de stat, incompatibilă principiilor generale de drept aplicabile în materie de răspundere juridică”, se mai explică în decarație.

Foștii judecători afirmă că „este îndreptățită bănuiala rezonabilă că judecătorii constituționali nu au acționat de o manieră independentă și imparțială în procesul de luare a deciziilor”.

„Conștiința juridică și experiența judiciară ne dictează de a recunoaște că Parlamentul și Guvernul R. Moldova au fost constituite în strictă conformitate cu legislația în vigoare și că voința cetățenilor R. Moldova exprimată în scrutinul parlamentar din 24 februarie 2019 trebuie să prevaleze în raport cu ambițiile politice. Justiția este obligată de a apăra suveranitatea națională a poporului Republicii Moldova și nu de a-l înlătura de la conducerea țării!”, mai spun foștii judecători.

În concluzie, foștii membri ai corpului judecătoresc fac apel către judecătorii constituționali să-și revizuiască de urgență hotărârile adoptate în 7, 8 și 9 iunie 2019.

Declarația a fost semnată de:

Alexandru Șpac - fost judecător al Curții de Apel Chișinău

Domnica Manole - fost judecător al Curții de Apel Chișinău

Dumitru Pulbere - fost judecător al Curții Constituționale

Dumitru Visterniceanu - fost judecător al Curții Supreme de Justiție

Elena Gligor - fost judecător al Curții de Apel Chișinău

Nicolae Osmochescu - fost judecător al Curții Constituționale

Tatiana Chiriac - fost judecător în Judecătoria Călărași

Tatiana Duca - fost judecător al Curții de Apel Balți

Tatiana Raducanu - fost judecător al Curții Supreme de Justiție

Victor Pușcaș - fost judecător al Curții Constituționale