Astfel, intrarea pe teritoriul Bulgariei a cetățenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, este interzisă, inclusiv cu scop de tranzit. Interdicția de tranzit nu se referă la persoanele care dețin cetățenia unui stat UE sau permis de ședere într-un stat UE și intenționează să tranziteze Bulgaria cu scopul revenirii spre statul al cărei cetățenie dețin sau statul unde au permis de ședere (stat UE).

Prevederea respectivă este valabilă până pe data de 14 iunie inclusiv, când expiră starea epidemiologică excepțională în țară.

În Macedonia de Nord și Albania, transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe durata menținerii stării de urgență în țară, până pe data de 14 iunie.

În Germania, transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie, urmând a se lua act de decizia autorităţilor federale vizavi de perioada următoare.

Potrivit hotărârilor Ministerului Federal al Afacerilor Interne, controalele la frontiera de Vest au devenit selective, după înţelegerile la nivel bilateral cu statele vecine, dar au stabilite criterii specifice de admitere în ţară şi tranzitare.

Prin urmare, intrarea cetăţenilor străini din state terţe, inclusiv din Republica Moldova, este posibilă doar dacă există motive întemeiate care urmează a fi dovedite prin documente confirmative. Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există alternative de retur pentru cetăţenii statelor terţe şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Toate persoanele care intră în Germania din țări non-UE sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Persoanele care călătoresc din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit sunt exceptate de la această cerință, la fel ca și persoanele care călătoresc din țările membre UE.

În Italia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie. Prevederea respectivă se aplică cetățenilor statelor non-UE, inclusiv ai Republicii Moldova.

Începând cu data de 3 iunie, sunt permise cursele regulate sau ocazionale către și din țările UE, statele Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și statul Vatican.

Prin urmare, persoanele care intră sau se întorc în Italia din țările menționate mai sus, nu se mai supun autoizolării de 14 zile, cu excepția cazului în care s-au aflat în alte țări decât cele indicate în cele 14 zile anterioare intrării în Italia.

Până pe data de 15 iunie, deplasările către și din state non-UE, sunt permise doar în cazuri întemeiate, precum interes de serviciu, urgență absolută, motive de sănătate, revenirea la domiciliu, reședință sau locuință.

Cu excepția echipajului șoferilor, toți cetățenii din statele non-UE se supun carantinei obligatorii de 14 zile și sunt obligați să semneze formularul de notificare a autorităților locale de sănătate la intrarea pe teritoriul Italiei.

Tranzitul prin Italia dintr-o țară străină către o altă țară străină, în scopul de a ajunge – cât mai repede posibil și fără opriri intermediare care să nu fie strict necesare – la propria locuință, este permis, atunci când există motive întemeiate de serviciu, sănătate sau urgență absolută.