Documentul va stabili și acțiunile pentru realizarea activităţilor aferente implementării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, încheiat la 17 septembrie 2018.

Colaborarea dintre cele trei entități va spori calitatea serviciilor oferite și urmează a fi soluționate problemele existente între autoritățile publice, pentru deblocarea situațiilor nesoluționate, spun semnatarii.

În cadrul colaborării, părțile vor realiza următoarele activități: identificarea, descrierea, reprezentarea pe planul cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi a autorităţii publice locale; îmbunătăţirea calităţii datelor cadastrale, prin eliminarea numerelor cadastrale convenţionale, restabilirea sau corectarea proiectelor de organizare a teritoriului întocmite în cadrul programului naţional de privatizare a terenurilor „Pământ"; colectarea datelor şi evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.