Curtea atenționează că modificarea Legii Supreme este o chestiune de importanță majoră pentru stat și cetățenii ei și nicio propunere de revizuire a Constituției nu poate fi contrară celorlalte prevederi ale acesteia, de aceea orice intervenție în textul Constituției trebuie să se facă cu maximă prudență.

„Curtea nu analizează oportunitatea politică, dar respectarea limitelor revizuirii Constituției în conformitate cu procedura prevăzută de înseși normele constituționale”, se spune în comunicat.

Curtea adaugă că nu a putut ignora unele încălcări admise de Guvern în procedura de inițiere a revizuirii Constituției, cum ar fi nepublicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la data sesizării Curții, a Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției.

De asemenea, Curtea a constatat că nu corespunde limitelor materiale de revizuire a Constituției omisiunea de a reglementa un mecanism care va exclude crearea unor blocaje instituționale în procedura de numire a judecătorilor și în numirea membrilor non-judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mult, potrivit Comisiei de la Veneția, mecanismele de evitare a blocajelor sunt importante pentru a asigura funcționarea instituțiilor statului.

Totodată, Curtea a considerat că încetarea mandatelor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor titulari din momentul intrării în vigoare a proiectului de lege reprezintă o măsură disproporționată, care contravine dispozițiilor articolului 122 alin. (1) din Constituție, prevedere care ar conduce la încălcarea principiului certitudinii juridice și ar afecta independența membrilor CSM.

„Astfel, Avizul Curții nu împiedică Guvernul să ajusteze proiectul de revizuire a Constituției la exigențele Legii Supreme, potrivit raționamentelor din Avizul nr.1/2020, și prezentarea repetată a acestuia Curții pentru avizare. Pornind de la necesitatea respectării loialității constituționale, Curtea îndeamnă autoritățile publice să analizeze și să aprecieze corect și obiectiv prevederile din Avizul nr.1/2020. Curtea nu admite diseminarea unor aprecieri manipulatorii privind activitatea jurisdicțională a Curții Constituționale în absența unei abordări strict juridice a actelor sale pronunțate”, se mai arată în comunicatul emis astăzi de CC.

Amintim că, acum două zile, Curtea Constituțională a decis că inițiativa de revizuire a Constituţiei la capitolul ce vizează sistemul judecătoresc nu respectă condițiile de revizuire a Legii Supreme și nu poate fi înaintată spre examinare Parlamentului.