Printre modificările principale este majorarea de la 3% la 6% a cotei taxei de declarare voluntară a mijloacelor băneşti.

Proiectul a fost înregistrat de un grup de deputați PD acum o săptămână, iar astăzi a și fost votat în prima lecură și în lectură finală.

Totodată, proiectul de lege prevede că se stabilește cert că nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sunt subiecţi ai Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi membrii familiei acestora (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată [la întreţinerea subiectului declarării), precum şi membrii familiilor celorlalţi subiecţi prevăzuţi de lege.

O altă modificare presupune că „subiectul declarării voluntare este obligat să declare toate bunurile care anterior au fost înregistrate juridic pe numele unei alte persoane, au fost declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate, pentru a beneficia de garanţiile oferite de lege. În cazul în care se va stabili că subiectul declarării voluntare nu a declarat voluntar toate bunurile pasibile declarării, garanţiile prevăzute la art.11 din Legea nr. 180/2018 nu se vor aplica faţă de bunurile declarate, iar faţă de persoană să va aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit”.

Legea a mai fost completată cu precizarea că scutirea de controale fiscale nu se va aplica „în cazul contribuabililor asupra cărora, începând cu 1 ianuarie 2019, a fost constatat prin decizie definitivă a instanţei judecătoreşti evaziune fiscală prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, care iiu au fost înlăturate conform prescripţiei organului de control, în dependenţă de mărimea sumei cumulative a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente în mărimile stabilite de lege.”

Deputatul PL Valerian Bejan l-a întrebat pe Sergiu Sârbu, care a prezentat proiectul, dacă cel puțin aceste modificări au fost consultate cu partenerii externi. „Când a fost adoptată legea de bază, ambasadorul UE, Peter Michalko, a zis că legea nu a fost coordonată, iar partenerii nu au fost informați că guvernarea urmează să adopte o asemenea lege. Cel puțin acum au fost coordonate aceste modificări?”, s-a interesat deputatul.

În replică, Sârbu a asigurat că „au existat luni întregi de discuții cu experți și parteneri de dezvoltare”.

„Veniți să îmbunătățiți o lege care nici nu trebuia adoptată”, a fost replica lui Bejan.

Modificările au fost înaintate de un grup de deputați PD: Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, Sergiu Sârbu, Raisa Apolschi, Igor Vremea și Veaceslav Nedelea.