Proiectul prevede ca ofiţerul de protecţie care nu deţine, în mod individual sau în comun, împreună cu soţia/soţul, o locuinţă proprietate personală sau locuinţă de serviciu în localitatea în care îi desfăşoară activitatea, va beneficia de o indemnizaţie lunară pentru închirierea locuinţei.

Mărimea și modul de acordare a indemnizaţiei va fi stabilită de Guvern.

Compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ va avea loc începând cu 1 ianuarie 2019. Conform unor estimări, pentru implementarea acestei garanții va fi necesară alocarea sumei de circa 2,8 milioane de lei anual.

Potrivit autorilor proiectului, instituirea acestei garanții sociale va reduce fluctuația de specialiști și va respecta echitatea între ofițerii de protecție și alte categorii de angajați cu statut special din Republica Moldova.

Proiectul a fost susținut, în lectură finală, de către 74 de deputați din cei prezenți la ședință.