„Hotărârea are drept scop de a menține inflația în intervalul de variație al țintei de 5 la sută, ceea ce constituie o situație optimă pentru dezvoltarea economiei naționale. În condițiile dezinflaționiste din 2020, decizia BNM va susține competitivitatea economiei și va stimula activitatea de creditare”, se spune într-un comunicat al BNM.

În aceeași ședință, Comitetul executiv a decis diminuarea ratelor de dobândă la creditele și la depozitele overnight până la 8,5 la sută, și, respectiv, 2,5 la sută anual.

Totodată, a fost micșorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

Aceasta va încuraja intermedierea financiară în moneda națională și, respectiv, o va descuraja pe cea în valută.