Dosarele candidaților sau a colectivelor de candidați care vor promova etapa examinării scrisorilor de recomandare se vor depune în perioada 22 iulie – 26 iulie. Lucrările științifice vor trebui să fie prezentate în original, iar candidatul sau colectivul de candidați la Premiul Național vor trebuie să dețină calitatea de autor sau coautor al acestora.

La concurs nu se admit persoanele care dețin Premiul Național sau Premiul de Stat, precum și lucrările sau părțile acestora premiate în cadrul edițiilor anterioare. Totodată, una și aceeași persoană nu poate fi inclusă concomitent în componența mai multor colective de candidați pretendenți.

Menționăm că, Premiul Naţional se acordă pentru:

1) cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;

2) proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv;

3) produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;

4) elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive, contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional;

5) abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate;

6) perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială.

Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă bănească în valoare de 100 mii de lei. Guvernul decernează anual până la zece Premii Naționale, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenței.