Potrivit Ministerului Economiei, având în vedere că majoritatea pasagerilor sunt angajații întreprinderilor mari din capitală, s-a discutat ca agenții economici, care nu asigură transportarea organizată a muncitorilor la întreprinderi, să examineze posibilitatea corelării programului de lucru cu ale întreprinderilor din vecinătate.

În acest fel, muncitorii vor circula la ore diferite și nu vor aglomera transportul public.

Regia Transport Public a municipiului Chișinău, de comun cu Agenția Proprietății Publice, urmează să facă o analiză a numărului de angajați și să propună propune soluții.