Potrivit legislaţiei electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alţi alegători.

Sunt patru modalități pentru verificarea on-line a datelor înscrise în listele electorale:

1. Pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegatorilor” (introducând IDNP-ul și trecând o verificare antirobot, alegătorul poate afla la ce sectie de votare este arondat și care este numărul său de ordine din lista electorală);

2. Pe pagina verifica.cec.md – accesând butonul „află unde să votezi” (selectând localitatea și adresa, se poate afla care este secția de votare care deservește această locație);

3. Pe pagina CEC www.cec.md, fiind accesată rubrica „Verifică lista electorală” și selectând localitatea și secția de votare, poate fi descărcat fișierul PDF al listei electorale, în format restrâns, pentru secția respectivă, care conține numele, prenumele și anul de naștere al alegătorilor);

4. Pe pagina CEC www.cec.md, „Harta circumscripțiilor electorale”. Fiind deschisă harta geospațială a secțiilor de votare, cu un click pe secția de votare, poate fi vizualizată informația ce conține datele de contact a secției de votare și link-ul la fisierul PDF cu lista alegătorilor din secția respectivă).

Modificări în listele electorale pot fi solicitate cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Amintim că alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa sau în perimetrul secţiei de votare respective. Persoana care are domiciliu și reședință valabilă, se înscrie în lista electorală ce corespunde secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta îşi are reşedinţa.