Suportul financiar unic va fi acordat beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaş, pensii pentru vechime în muncă, pensii unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, pensii pentru funcţionari publici, pensii pentru unele categorii de angajaţi din domeniul culturii, pensii militarilor în termen şi membrilor lor de familie, pensii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E Cernobîl, pensii din rândurile structurilor de forţă, precum şi beneficiarilor de alocaţii sociale de stat cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.

Cheltuielile necesare pentru acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat constituie circa 418 milioane de lei, resurse care sunt prevăzute în bugetul de stat pentru anul viitor. Potrivit estimărilor, de acest suport unic vor beneficia circa 591 mii de persoane.

Achitarea suportului financiar unic de 700 de lei va fi efectuată de Casa Naţională de Asigurări Sociale, începând din primele zile ale noului an, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată care asigură plata pensiilor şi alocaţiilor sociale.

Sumele suportului financiar unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele suportului financiar unic se achită beneficiarilor până la finele anului 2020.