Astfel, Programul Unic va include 70 de investigații medicale noi în asistența medicală primară, 340 de poziții noi pentru asistență medicală specializată de ambulatoriu, 166 de servicii noi de înaltă performanță, printre care: investigațiile pentru determinarea genotipului virusului C și gradului de fibroză a ficatului, investigații pentru diagnosticarea tumorilor și a altor maladii cronice.

Totodată, suplimentar la volumul de servicii deja existente în Programul unic, circa 12.550 de persoane vor beneficia de servicii de Rezonanță Magnetică Nucleară și Tomografie Computerizată, circa 300 pacienți vor efectua investigația PET – CT, 3600 de pacienți vor beneficia de angiografii, 6200 de pacienți vor face investigații anatomopatologice și citopatologice, etc.

Pentru sporirea accesului pacienților la serviciile de chimioterapie și protecției financiare a acestora, vor fi acoperite cheltuielile de transport public suburban și interurban tur-retur.

La fel, a fost majorat volumul serviciilor medicale specifice vârstnicilor, de tratament de lungă durată al maladiilor cronice, reabilitare (kinetoterapie, medicină fizică etc.).

Proiectul vizează extinderea suportului acordat pentru îngrijirea copilului în condiții de tratament spitalicesc. Astfel, mamei sau persoanei care îngrijește copilul, i se va permite șederea în spital, în cazul când copilul este grav bolnav și are nevoie de îngrijire suplimentară, conform avizului medical, chiar dacă acesta are o vârstă mai mare de 3 ani (până la 18 ani).

De asemenena, documentul prevede aplicarea noilor tarife aprobate în Catalogul tarifelor unice pentru prestatorii de servicii medicale și eliminarea dublărilor de servicii, cât și excluderea efectuării investigațiilor ineficiente și depășite tehnologic.