Avocatul Mihail Cotorobai, a propus Ministerului Justiției să convoace Grupul de lucru pentru drepturile omului la care să fie discutate sesizările legate de problemele cu care se confruntă oamenii domiciliați în stânga Nistrului în contextul măsurilor de combatere a COVID-19.

Acesta a propus convocarea ședinței Grupului de lucru pentru drepturile omului, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului, precum şi a reprezentanților mediatorilor şi observatorilor în formatul de negocieri „5+2”.

În demers se menționează că, în legătură cu instituirea stării de urgență de către Parlamentul Republicii Moldova, pe 17 martie, curent, a devenit stringentă monitorizarea strictă a respectării drepturilor şi libertăților omului, inclusiv în regiunea Transnistreană. Avocatul Poporului salută măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii pandemiei, dar atenționează totodată că acestea trebuie să fie echitabile şi direct proporționale situației din regiune.

Mihail Cotorobai a menționat că a luat act de sesizarea Asociației Promo-LEX la acest subiect, dar că dispune și de sesizări transmise prin intermediul reprezentanței oficiului Avocatului Poporului din Varnița în care oamenii reclamă mai multe probleme cu care se confruntă în contextul măsurilor întreprinse de autoritățile din stânga Nistrului pentru a preveni răspândirea virusului în regiune.

Ombudsmanul a expediat un mesaj și pe numele împuternicitului pentru drepturile omului de la Tiraspol, Veaceslav Kosinskii, căruia îi solicită să contribuie la soluționarea acestora, și anume, să asigure accesul persoanelor la locul de muncă, la locul de trai, la instituțiile bancare de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și la centrele medicilor de familie.

Amintim că autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au închis așa numitul hotar de la Nistru începând cu 18 martie, curent. Locuitorii din așa numita „rmn”, dacă trec „hotarul” la întoarcere sunt nevoiți să stea timp de 14 zile în carantină. Cei care au domiciliul în stânga Nistrului, dar nu au așa numita cetățenie a „rmn”, dacă trec hotarul, nu li se mai permite să se întoarcă casă. Anterior mai mulți profesori, care predau la școlile cu predare în limba română din Transnistria, au reclamat că nu pot trece acest „hotar” fără probleme, ca să-și ridice salariile ori ca să meargă la un medic, ei beneficiind de asigurarea CNAM.

Actualmente în stânga Nistrului sunt înregistrate șase cazuri de infectare prin Covid 19. Iar peste 1500 de persoane sunt luate la evidență și se află în autoizolare.