Șeful Biroului Politici de Reintegrare, Marian Gherman, a informat despre acțiunile întreprinse pentru asigurarea accesului elevilor și profesorilor la instituțiile de învățământ atât de pe malul drept, cât și de pe cel stâng. Astfel, partea transnistreană a fost informată că anul școlar începe la întâi septembrie cu respectarea tuturor normelor sanitaro-epidemiologice.

„Profesorii și elevii vor traversa linia administrativă în baza legitimațiilor de serviciu și a carnetelor de elevi, iar elevii înmatriculați în clasa întâi, ca și părinții sau însoțitorii - în baza unor certificate emise de instituțiile de învățământ”, a spus Marian Gherman. Totodată, va fi asigurată și circulația transportului școlar sau privat, în cazul în care părinții își vor aduce pe cont propriu copiii la școală. Ca măsură suplimentară, Biroul Politici de Reintegrare a sesizat Misiunea OSCE în Republica Moldova să desfășoare patrulări în Zona de Securitate pentru a monitoriza deplasarea elevilor și a preveni și documenta eventuale incidente.

Marian Gherman a dat asigurări că Biroul Politici de Reintegrare se va concentra în continuare pe asigurarea liberei circulații peste linia administrativă și a bunei organizări a procesului de învățământ. „Asigurarea dreptului la educație este o prioritate pentru noi și trebuie să ținem cont de faptul că există și foarte mulți copii din regiunea transnistreană, care învață în școlile din dreapta Nistrului”, a menționat șeful Biroului Politici de Reintegrare.

În cadrul ședinței s-a trecut în revistă modelul de organizare a procesului de învățământ ales de fiecare școală, alimentația copiilor, modul de transportare a elevilor, dar și asigurarea cu materiale didactice, echipamente de protecție și dezinfectanți.

De asemenea, s-a discutat și finisarea lucrărilor de reparații în școli și s-au adus la cunoștință informații generale privind regulile epidemiologice recomandate de ANSP și MECC, accesul restricționat al părinților sau persoanelor străine pe teritoriul instituțiilor de învățământ și s-au oferit răspunsuri la întrebări legate de situația individuală a diferitor școli.