„Dincolo de aspectele juridice și morale ale procesului de redobândire a cetățeniei, aș stărui în continuare asupra necesității stringente de identificare a unor soluții de reducere efectivă a termenelor de examinare a dosarelor de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). Chiar dacă sub aspect legal termenii de examinare a dosarelor au fost reduși considerabil în comparație cu anii precedenți, această prevedere juridică nu și-a găsit încă materializarea deplină din varii motive. Recent am făcut cunoștință cu statistica oficială, care mi-a generat, deopotrivă și sutelor de mii de cetățeni în așteptare, un sentiment de preocupare”, spune Iurie Reniță, fost ambasador al Republicii Moldova în România.

Totodată, deputatul consideră că autoritățile de la Bucureși trebuie să facă o evaluare exigentă „a persoanelor care au compromis, profanat și defăimat, în mod demonstrativ și sfidător atât România, cât și cetățenia română, chiar fiind deținătorii acesteia.

„Regretabil, dar „nu ducem lipsă” de cei care mai ieri operau cu cuvinte gen „frați români”, iar astăzi deja vorbesc de „ocupația română” doar ca să intre și mai mult în grațiile Moscovei. Dacă autoritățile de la București au vreo problemă în identificarea lor, vă asigur că basarabenii care au redobândit cetățenia părinților și a buneilor noștri din respect, dragoste și mândrie față de Neam și de Țară, vor ajuta să-i identifice pe cei care manifestă o atitudine profund ostilă și agresivă față de tot ce-i românesc aici, în Republica Moldova, și peste hotarele ei”, a adăugat deputatul.

Apelul lui Iurie Reniță este adresat prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, Andrei Tinu.

Procesul de acordare a cetățeniei române din ultimii ani arată în felul următor: 1) dosare înregistrate: 2017 - 94.916; 2018 - 100.157; 2019 - 100.147; 2) dosare soluționate prin ordin: 2017 - 85.307; 2018 - 47.157; 2019 - 43.551; 3) dosare în lucru: 230.389.

Iurie RenițăIurie Reniță

Iurie RenițăIurie Reniță