Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită, prin depunerea unei cereri de restituire a supraplății.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Fiscal de Stat de restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova ce au supraplată la impozitul pe venit în urma prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Cererea poate fi depusă în termen de pînă la 6 ani din data efectuării supraplăţii. După expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează.

Cererea poate fi depusă pe suport de hiârtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire.

Totodată poate fi depusă electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md ori prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau a oficiului poștal.