Alte 993 de locuri bugetare pentru studii de licență au rămas vacante.

La studii de master au fost admiși 2 mii 825 de tineri, iar vacante au rămas 51 de locuri bugetare.

Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat - circa 4500 de studenți, iar la instituțiile private – 1539 de studenți.

La această etapă, doar Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu” a încheiat procesul de înmatriculare. Celelalte instituții organizează sesiuni suplimentare până la 30 august.

În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân specialitățile Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie.

Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile Științe ale educației și exacte (specialitățile Matematica, Fizica etc.); Științele solului; Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).