„Republica Austria a anunțat sistarea curselor aeriene din/în Republica Moldova din data de 16.08.2020 ora 00.00 pînă la data de 31.07.2020. Reiterăm, că din data de 08.07.2020 Republica Austria, din motivul răspândirii globale a COVID-19, a extins avertismentele de călătorie pentru cetățenii austrieci pentru un șir de țări, inclus pentru Republica Moldova”, se spune într-un mesaj publicat cu puțin timp în urmă de ambasadă.

Astfel, cetățenii Republicii Moldova pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă dreptul de a sta in Austria în baza:

1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau

2. unui permis de ședere sau

3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Cetățenii din țările terțe, care intră în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate, pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ.

În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, aceste persoane vor intra în izolare/carantină, într-o locație adecvată, pe o perioadă de 14 zile. Dacă persoana nu poate face dovadă a deținerii unei locații adecvate accesul aceste persoane în Austria nu va fi permis.